Logo firmy Andar
Bezpieczna walizka na podróż

Ubezpieczenia Zdrowotne

Obejmujemy ochroną życie i zdrowie – Twoje i Twoich bliskich. Pomagamy np. po wypadku i w chorobie. Zapewniamy Twojej rodzinie wsparcie finansowe w ważnych i trudnych chwilach. w posiadanej ofercie mamy ubezpieczenia indywidualne, rodzinne oraz ubezpieczenia grupowe zawierane przez zakłady pracy. Każdą ofertę jednostkową dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego ubezpieczonego

Zapewnimy Tobie i Twoim bliskim prywatne konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne po wypadku lub w ciężkiej chorobie. Możemy także objąć Cię opieką medyczną na co dzień. Gwarantujemy stałą wysokość składki przez cały okres ubezpieczenia.  Możliwość wyboru jednego z kilku wariantów ochrony opieki medycznej w zależności od potrzeb ubezpieczonego
 
 
 
·  Ochrona życia oraz oszczędzanie
·  Ochrona życia – ubezpieczenie na całe życie
·  Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego
·  Ochrona życia – ubezpieczenie na określony czas (5–30 lat)
·  Zabezpieczenie przyszłości dziecka
·  Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku dla Ciebie i dziecka
·  Wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
·  Wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
·  Renta dla dziecka po Twojej śmierci
·  Ubezpieczenie NNW dla każdego
·  Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży
·  Ubezpieczenie NNW dla sportowców
·  Ubezpieczenie dla rowerzystów
·  Ubezpieczenie NNW dla studentów
·  Ubezpieczenie NNW dla nauczycieli i personelu placówek oświatowych
·  Wsparcie dla bliskich oraz oszczędzanie

 

Potrzebujesz więcej informacji?