Logo firmy Andar

Polityka prywatności

Andar S.C. Ubezpieczenia z siedzibą w Grabie 167, 32-002 Węgrzce Wielkie(dalej jako: „Andar" informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane te będą przez Andar przetwarzane w celach przygotowania oferty ubezpieczenia lub oferty turystycznej. Informacje dotyczące Państwa danych osobowych mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym, Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Organizatorom Turystyki, które są niezbędne do realizacji złożonego wniosku ubezpieczeniowego lub przygotowania oferty turystycznej, w związku z czym przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów , Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Organizatorów Turystycznych przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Andar dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: ado@andar-krakow.pl