Logo firmy Andar
Menadżer firmy

Ubezpieczenia dla firm

Niezawodność, stabilność oraz rozwój to cechy, które przyświecają w dziejszych czasach większości firm. Takich samych cech przedsiębiorcy szukają u swojego ubezpieczyciela, aby zapewnić prawidłowy rozwój swojej działalności. Nasza oferta gwarantuje kompleksowy zakres ubezpieczeń dla firm, a nasi pracownicy fachowe wsparcie przy ich wybieraniu.

Szukasz nowych zleceń?

Chcesz realizować więcej kontraktów?

Już nie musisz zamrażać środków pieniężnych startując w większej ilości przetargów!

Mamy dla Ciebie propozycję – zamiast gotówki, posłuż się ubezpieczeniową gwarancją finansową.
Gwarancja ubezpieczeniowa jest usługą finansową dającą pełne pokrycie roszczeń inwestorów.

rodzaje gwarancji

  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane,
  • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek ,
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych,
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Korzyści

  • zwiększenie wiarygodności firmy  realizującej kontrakt jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową),
  • spełnienie wymogu Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia zarówno należytego wykonania kontraktu, jak i usunięcia wad w formie jednej gwarancji,
  • rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany m.in. dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków.
  • zachowanie płynności finansowych
  • oszczędność czasu

w celu uzyskania bliższych informacji i pomocy zapraszamy do kontaktu;

tel: 12 292 01 42, kom. 602 322 517

e-mail: andar@andar-krakow.pl

Będąc przedsięborcą, niezależnie od wielkości posiadanego majątku, warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu, które  zrekompensuje poniesione straty wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub kradzieży.

Każdy przedsiębirca powinien wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zapewni gwarancję i ochronę przed wypłatą odszkodowania za wyrządzone szkody osobom trzecim lub w ich mieniu

Ubezpieczenia majątkowe dla Firm to wiele rodzajów dedykowane do profilu prowadzonej działalności.

Niezależnie czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś Małą lub Średnią Firmą czy też Korporacją, w naszej Agencji uzyskasz informację i ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb

Potrzebujesz więcej informacji?